Witryna korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.

Historia kościoła

                                                                        
100 lat kościoła w Kamienicy.

Morawsko-czescy drwale zbudowali z własnych funduszów kościół w Kamienicy w roku 1547. Główny ołtarz był zbudowany w roku 1550. Miał początkowo składany z trzech części obraz ołtarzowy na drewnie. Obecnie znajduje się w Muzeum Miejskim w Bielsku-Białej.
W kościele znajdowały się dwa obrazy na drewnie: jeden przedstawiający Zmartwychwstałego Zbawiciela, a drugi był kompozycją niejakiego Centnera. Żaden z obrazów się nie zachował. Kościół posiadał małą i wąską ambonę, zbudowaną     w 1553 roku - znajduje się obecnie w Muzeum w Bielsku.
W roku 1560 kościół dostał się w ręce protestanckich kaznodziejów, ponieważ katolicy z Kamienicy za przykładem księcia cieszyńskiego przyjęli nową naukę Lutra.
W roku 1628 wyszło zarządzenie cesarza Fryderyka III o zwrocie kościołów zabranych katolikom. Wtedy to, dokładnie w 1630 roku, oddano również kościół katolikom z Kamienicy, który odtąd był filią parafii św. Mikołaja w Bielsku. Proboszczem był Ks. Mateusz Czelustka. Około 1660 patronką kościoła została obrana Św. Małgorzata (dotychczas był pod wezwaniem Św. Jakuba).
Liczba protestantów w Kamienicy była tak wielka, że za przybycia Ks. Opolskiego do Bielska w 1828 roku dzwonnik, kościelny i radny byli protestantami.
Kościół w Kamienicy był do roku 1905 najstarszym i największym kościołem drewnianym w pobliżu Bielska na terenie śląskim. W tym też roku został rozebrany.
W dniu 17 III 1894 r. zostało założone w Kamienicy Katolickie Stowarzyszenie, którego przewodniczącym przez wiele lat był Ludwik Knaus. Jego członkowie postanowili, aby na cześć 50-lecia panowania Franciszka Józefa I w roku 1898 zbudować w Kamienicy nowy kościół. Postanowiono zakupić posiadłość ob. Blaicherta, Kamienica 50.
W drugiej połowie sierpnia 1897 roku rozpoczęto budowę kościoła według planu architekta Karola Stainhofera z Wiednia. Budowniczym był Andrzej Walczok z Bielska. Koszt budowy wynosił 60000 guldenów. Nazwiska ofiarodawców, wśród których byli między innymi Papież Leon XIII i Kardynał Kopp, zostały umieszczone na tablicy wykonanej z czarnego marmuru.
W dniu 11 VI 1899 roku odbyła się uroczystość konsekracji jubileuszowego kościoła. Konsekracji dokonał Kard. Dr Jerzy Kopp z Wrocławia. W metalowej puszce pod wieżą umieszczono dokument budowy nowego kościoła datowany na 3 VII 1898 r.

Świątynia wzniesiona jest w stylu neoromańsko-neogotyckim na planie krzyża, jej długość wynosi 25 metrów, a szerokość 11 metrów, posiada asymetrycznie ustawioną wieloboczną wieżę z wysmukłym hełmem, jest pokryta spadzistym dachem miedzianym, jej wysokość od strony głównego wejścia wynosi 40 metrów. W wierzy umieszczono dwa dzwony, które zostały zabrane podczas działania wojennych w czasie I wojny światowej.
W latach sześćdziesiątych wykonano radiofonizację i ogrzewanie kościoła, wyremontowano dach, wieżę oraz położono nowe tynki. W 1968 roku biskup katowicki Herbert Bednorz dokonuje konsekracji trzech nowych dzwonów.

W latach 1976-1982 diametralnie zmieniono wnętrze kościoła. Rozebrano główny ołtarz, ścianę przednią kościoła obłożono kamiennymi płytami zamurowując rozetę, na tej ścianie umieszczono grupę figuralną z ołtarza głównego oraz nowe tabernakulum, które zostało wkomponowane w znak krzyża. W prezbiterium umieszczono nowy ołtarz, który został konsekrowany w 1979 r. Wybudowano nową chrzcielnicę i ambonę, figury z ołtarza Matki Boskiej Różańcowej umieszczono na ścianie          z lewej strony kościoła, a figurę Serca Pana Jezusa po prawej.
W roku 1990 zakrystia otrzymała nowy wystrój, a więc zmieniono meble, oraz zamontowano boazerię. Przy wejściu po lewej stronie została utworzona kaplica św. Antoniego. Rozpoczęto remont kościoła. Wyremontowana została wieża, która pokryta została blachą miedzianą.
W latach 1991-1995 trwały prace związane z pokryciem całego dachu miedzianą blachą, zamontowano nowe rynny, na całym kościele odnowiono elewację. Położono również nowe chodniki, postawiono efektowny parkan. Wnętrze kościoła wymalowano na jasne pastelowe kolory. Zawieszono mosiężne żyrandole oraz kinkiety. Stacjom drogi krzyżowej przywrócono dawny blask umieszczając je w nowych ramach, a figury pomalowano. W roku 1999 położono w kościele nową posadzkę. W 2010 roku we wnętrzu kościoła zainstalowano nowe nagłośnienie, rzutnik z ekranem oraz przeprowadzono prace wykończeniowe schodów i nowego zadaszenia, przy głównym wejściu do świątyni.
 

Wykonanie i utrzymanie
Grupa Szarka.
Copyright (c) 2010 by Parafia
św. Małgorzaty w Kamienicy,
stat4u