Witryna korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.

Podsumowanie drogi synodalnej w Paradfii

Sprawozdanie z przebiegu Drogi Synodalnej w Parafii

 Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienica

 

Metryczka sprawozdania

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienicy

Koordynator Drogi Synodalnej w Parafii: Grzegorz Holerek

Działania realizowane w ramach Drogi Synodalnej:

-zorganizowano 5 spotkań synodalnych poprzedzonych Mszą Św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwą do Ducha Św.

9.12.2021 – spotkanie z członkami Rady Parafialnej – 6 osób

19.01.2022 – spotkanie z członkami wspólnot i stowarzyszeń  katolickich działających w Parafii – 4 osoby

02.02.2022 – spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji działających w Kamienicy – (Straż Pożarna, Rada Osiedla, Koło Gospodyń Wiejskich, Dyrektor SP nr  23, Radny RM Bielsko-Biała) – 5 osób

22.02.2022 – spotkanie z młodzieżą Parafii – 3 osoby.

Dodatkowo zebrano pisemne głosy (opinie) 27 uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej dotyczące ich widzenia Kościoła i miejsca w życiu Parafii.

09.03.2022 – otwarte spotkanie dla Parafian – 3 osoby 

Przez cały okres Synodu w kościele parafialnym wyłożona była urna , do której można było składać głosy, opinie, świadectwa. Zebrano 7 głosów w formie pisemnej.

Strona internetowa Parafii posiadała odnośnik „SYNOD” gdzie można było przekazać głosy on-line. Ta droga zostały przekazane 3 głosy.

Kilkanaście opinii przekazanych zostało podczas indywidualnych spotkań z osobami, które w bezpośredniej rozmowie przekazały swe opinie.
Tematyka przekazanych głosów została przypisana do 10  kroków składających się na zagadnienia synodalne.

1.TOWARZYSZE PODRÓŻY

- bezcenne są wszystkie formy integrowania parafian i przyciągania osób, które nie uczestniczą żywo w życiu Kościoła lokalnego. Wierni z uznaniem przyjmują takie działania księży i grup organizacyjnych, jak np. organizacja odpustów, pielgrzymek, wspólnych opłatków, (także dla osób samotnych), konkursów sportowych, zawodów, parafiad, konkursów wiedzy religijnej, piosenki religijnej, kolęd dla małych dzieci, organizację Dnia Patrona, dzielenie się opłatkiem w czasie Pasterki, wspólne parafialne kolędowanie i wiele innych.

Bardzo dobrą drogą w tych działaniach jest postepowanie wg greckiej triady: „stadion-teatr-świątynia” Zwieńczeniem działań w dwóch pierwszych obszarach jest zawsze Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu.

- istnieje potrzeba kontynuowania, a nawet rozwinięcia katechez dla dorosłych w wybranych świątyniach, ważna jest ich regularność oraz szeroka reklama

- zabierający głos zwracali uwagę na konieczność gruntownego kształcenia studentów seminariów/młodych księży w zakresie psychologii i psychiatrii połączonych z zajęciami praktycznymi. Nabyte wiedza i umiejętności w tych dziedzinach, będą bezcennymi w pracy duszpasterskiej

-- konieczność specjalnego, dodatkowego sposobu przygotowania  księży głoszących katechezy w szkołach (pedagogika, psychologia, komunikacja)

- na poziomie Kurii można zorganizować dla wiernych w parafiach serię kazania wyjaśniające znaczenie i symbolikę poszczególnych części/elementów liturgii. (np. 1 raz w miesiącu) Pozwoli to ujednolicić sposób sprawowania liturgii, wypracować kanon liturgiczny

- zwracano uwagę na konieczność formowania osób pełniących funkcje publiczne.  (radni, pracownicy naukowi, nauczyciele,  urzędnicy, lekarze, itp.)

Na szczeblu Kurii, po nagłośnieniu w parafiach można by prowadzić  szkolenia/kursy ze społecznej  nauki Kościoła połączone z dyskusją i wymianą poglądów

- wierni widzą konieczność utrzymania i rozwijania duszpasterstw skierowanych do grup zawodowych i stanów, nie należy zniechęcać się niską frekwencją, ale szukać dróg dojścia do adresatów oferty (ogłoszenia regularne w parafiach, dotarcie do instytucji, zakładów, szkół z zaproszeniami)


2.SŁUCHANIE

- słuchanie i wzajemna otwartość, od poziomu Kurii Biskupiej poprzez księży i świeckich ponieważ każdy niesie jakąś wiedzę, spojrzenie, pomysł i doświadczenie, razem należy szukać zrozumienia w celu rozwiazywania problemów

- wierni pragną, by kapłani poświęcali im więcej czasu. 

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji trudnych i problemów życiowych, z którymi chcieliby zwrócić się do kapłana. (spotkania dłuższe od typowej formy spowiedzi) Na poziomie diecezji mogliby takich porad podjąć się księża pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy itp. Mogliby zostać zwolnieni z pewnej ilości obowiązków parafialnych czy administracyjnych, by czas ten poświęcić na kontakt z potrzebującymi

-głoszenie  homilii prostym językiem, odwoływanie się do tekstów czytań i Ewangelii, ich wyjaśnianie i tłumaczenie

-stosowanie pozytywnego przekazu – słowa maja przynosić nadzieje i budować wspólnotę wiernych

-wierni oczekują jasnego stanowczego i jednoznacznego głosu Hierarchów Kościoła Katolickiego w sprawach trudnych i drażliwych

-wierni oczekują jasnego stanowczego i jednoznacznego głosu Hierarchów Kościoła Katolickiego broniącego Tradycji i wynikającej z niej celebracji Świąt, poszanowania zasad sprawowania Obrzędów i dostępu do Sakramentów Świętych i Adoracji. W sytuacjach trudnych, należy za wszelką cenę szukać takich dróg wyjścia i rozwiązań, które nie pozbawią wiernych dostępu do Eucharystii, Sakramentów i radości ze wspólnotowego przeżywania Świąt. (Msze Św. na otwartej, pojemnej przestrzeni wokół świątyni, również na tym terenie czuwania modlitewne, rozdawanie Komunii Św. np. o równych godzinach, w dużych wnętrzach kościołów możliwa jest  organizacja Spowiedzi Św.)

-wierni z uznaniem odnoszą się do praktyki przekazywania w ogłoszeniach parafialnych informacji nt. spraw ekonomicznych, gospodarczych, remontów, planowanych działań, wydarzeń dot. życia parafii i dzielnicy

- wierni oczekują od swoich duszpasterzy postawy prawdziwego kapłana – ofiarność i skromność materialna, serdeczność i troska, pochylanie się nad osobami o odmiennych przekonaniach, unikanie ostrych ocen artykułowanych publicznie

3.ZABIERANIE GŁOSU

- zapraszanie Parafian w sezonie letnim na spotkanie w ogrodzie parafialnym na swobodne towarzyskie spotkanie – poznanie problemów rodzin, osób samotnych, starszych itp.

- organizacja spotkania na szczeblu parafii wszystkich grup, wspólnot i stowarzyszeń w celu przedstawienia planów działań, organizacji pracy, potrzeb itp.

- zgłoszono propozycję powołania wspólnoty rodziców dla rodziców,  gdzie  prowadzić  będzie się rozmowy o wychowaniu w wierze, rozwoju duchowym, metodach docierania do dzieci z tematami religijnymi, wzajemną pomocą itp.

- organizowanie spotkań z inspirującymi świadkami wiary, szczególnie świeckimi, którzy żyją wiarą na co dzień, bez spektakularnych fajerwerków (biznesmeni, artyści, politycy, osoby powszechnie znane, itp.)

4.CELEBROWANIE

- należy dążyć do aktywnego uczestnictwa wiernych w czasie Mszy Św.

(uczestnictwo wiernych w Liturgii Słowa, procesja z Darami, modlitwa wiernych)

- wierni podkreślali znaczenie i pozytywny odbiór Mszy Św. dla dzieci, dużą na nich frekwencję i postulowali konieczność utrzymania takiej formy nabożeństwa

- zachęcanie ministrantów do odbycia kursu lektorskiego i  posługi ceremoniarza

- pełne wykorzystanie funkcji animatorskich służby liturgicznej w celebracji Eucharystii

- czy księży w pracy nie mógłby odciążyć diakon, który odbywał by praktykę w parafii ?

-w wiernych jest ogromna potrzeba atmosfery świętości w czasie sprawowania liturgii,  brak pośpiechu, muzyka i śpiew, dbałość o szczegóły, nastrój święta, atmosfera wyjątkowości przeżyć, radość i odpoczynek w Panu, czas ciszy, jako  Dziękczynienia  po Komunii Św. homilii,  modlitwie za zmarłych, a także cisza w pozycji klęczącej po Przeistoczeniu – oddanie czci i dziękczynienia

-przynajmniej na niektórych Eucharystiach podawać wiernym nie tylko Ciało, ale i Krew Chrystusa

-stale podkreślać obecność Pana Jezusa w Tabernakulum, podkreślać Sacrum, Świętość tego miejsca

- zmniejszać dystans do uczestników nabożeństw, np. homilia głoszona na środku kościoła, prosty język kazań, które w swej wymowie mają zbliżać ludzi i podkreślać ich wspólnotowość

- dobrym zwyczajem, bardzo pozytywnie odbieranym przez wiernych, jest obecność kapłana, który po zakończonym nabożeństwie przed kościołem żegna i rozmawia z uczestnikami nabożeństwa

- zgłaszano propozycje, by ograniczać oprawę uroczystości związanych np. z odpustami, rocznicami, wizytami biskupimi, podziękowaniami, itp odbywającymi się w świątyni w bezpośredniej bliskości Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem


5.WSPÓŁODPOWIEDZIALNI

- wierni zgłaszają potrzebę szerokiego działania grup wspólnotowych, które grupowałyby np. osoby samotne (po śmierci współmałżonka, po rozwodzie, single), osoby opiekujące się chorymi, woluntariuszy, grupy pielgrzymkowe, itp.)

- apele z ambony o dbałość i poszanowanie środowiska, zwrócenie uwagi na zagrożenia elementów środowiska na terenie parafii, szczególnie gospodarkę śmieciową

-internet jest dobrym źródłem przekazywania wiadomości i reklamy, sprawdził się także w czasie pandemii. Osoby starsze i chorujące mające problem z uczestnictwem  w niedzielnej Mszy w świątyni często maja wyrzuty sumienia, że nabożeństwa śledzą tylko w TV i internecie – warto  ich uspokoić i poinformować, że taki sposób odbioru nabożeństwa jest pełnowartościowy

- zgłoszono potrzebę aktywnej obecności w internecie, fc, i innych mediach społecznościowych parafii oraz grup parafialnych, wspólnot, stowarzyszeń oraz relacji z życiu parafii – zdjęcia, filmy, wywiady, zapowiedzi wydarzeń, reklamy itp.

- zamieszczanie na stronie internetowej parafii terminów rekolekcji/spotkań odbywających się np.  w sąsiednich parafiach, domach zakonnych

6.DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

- utrzymanie formy odwiedzin duszpasterskich - kolędy.

Jest to bezcenna forma dotarcia do osób często żyjących daleko od parafii i Kościoła. Jest to element szerokiego kontaktu kapłana z wiernymi – często jedyny. Można organizacyjnie przygotować formę odwiedzin realizowanych  przez cały rok –spotkania i rozmowa w domach parafian mogą trwać dłużej. Kapłan to niecodzienny gość w naszym domu.

- wierni podkreślają i w pełni akceptują potrzebę obecności kapłana na uroczystościach odbywających się w dzielnicy/osiedlu/gminie, gdzie znajduje się parafia. Obecność taka i serdeczne, ciepłe słowa będą dowodem otwartości i wspólnotowości kościoła w środowisku lokalnym. To także ważny element integracji mieszkańców. Współpraca i współdziałanie parafii z instytucjami lokalnymi powinny być regularne.

- przekazano głos dotyczący konieczności weryfikowania umiejętności pedagogicznych katechetów (księży i świeckich), zwracania uwagi na ich przygotowanie, sposób przekazywania wiedzy, komunikatywność, podejście do uczniów

- w podejściu do młodych, we wszelkich działaniach, kierować się serdecznością, ciepłem i zrozumieniem, doceniać ich wahania, pytania, rozterki, często błędne wybory, towarzyszyć im w dorastaniu, a kiedy znajdziemy drogę do ich serca, zdobędziemy także szacunek, uznanie i zaufanie, dzięki czemu w sposób naturalny będziemy mogli poprowadzić ich do Pana Boga

- młodzi zwracali uwagę na konieczność  organizowania spotkań przy parafii dla młodzieży – np. mecze piłki, projekcja filmu, koncert, grupa dyskusyjna, wzajemna pomoc w nauce, gry planszowe itp. Po spotkaniu Msza Św. młodzieżowa, „zaczyn” młodych przyciągał by z czasem kolejne osoby

- młodzież przekazała informacje o tematach, które chcieliby poruszać na katechezach: małżeństwo, informacje o innych religiach, jak być szczęśliwym, opętanie duchowe,  egzorcyzmy,  czym jest koniec świata, jak zachęcać do bycia człowiekiem Kościoła, perspektywa Kościoła w XXI wieku

- prowadzenie merytorycznych kręgów dyskusyjnych na temat aborcji,  czystości, antykoncepcji, orientacji seksualnej, uchodźców itp. Moderatorami mogliby być specjaliści/fachowcy z danej parafii lub zaproszeni goście

- padła propozycja założenia w kościele/kościołach skrzynki, do której można wrzucać kartki z przemyśleniami/wątpliwościami dotyczącymi wiary, zagadnieniami trudnymi do zrozumienia, sprawiającymi problem itp. Odpowiedzi i wyjaśnienia mogłyby być przekazane w niedzielnej homilii. Można by też zorganizować serię spotkań-rozmów w dogodnej porze, na których można by omówić zagadnienia zgrupowane w większe bloki tematyczne. 

7.EKUMENIZM

- działania ekumeniczne powinny odbywać się na poziomie parafii metodą drobnych kroków, które przełamią stereotypy, bezcenne są relacje między zwykłymi ludźmi, którzy spotkają się na wspólnym opłatku, nabożeństwie, modlitwie, a także imprezach lokalnych  w miejscu zamieszkania osób różnych wyznań (zawody sportowe, wspólne wycieczki, festyny)

- zorganizowanie spotkania/pikniku/ogniska ekumenicznego dla ewangelików, katolików, prawosławnych i grekokatolików (wspólna modlitwa, prezentacja, folklor, współzawodnictwo w formie zabawy, wspólny posiłek) 

- jedna Msza Św. w miesiącu mogłaby być ekumeniczną, gospodarzem byłaby rotacyjnie kolejna wspólnota wyznaniowa

8.WŁADZA I UCZESTNICTWO

- dążenie do skupienia w Radach Parafialnych i Radach Ekonomicznych osób różnych profesji i specjalności ( np. prawnicy, budowlańcy, doradcy podatkowi, artyści, osoby z uprawnieniami sportowymi itp.) którzy będą głosem doradczym i pomocą dla Ks. Proboszcza w zarządzaniu parafią

- rozwijanie jak najszerszego uczestnictwa świeckich w życiu parafii (zapraszanie,  proponowanie działań, zbieranie pomysłów od wiernych, delegowanie pracy i odpowiedzialności za działania).

 Sami księża parafii  „nie uciągną”. Festyny, pielgrzymki, odpusty, koncerty, spotkania opłatkowe, biblioteki parafialne, kawiarenki, wycieczki dla młodych i starszych, prace porządkowe na rzecz parafii, zajęcia sportowe w oparciu o bazę znajdującą się na terenie dzielnicy, gdzie położona jest parafia, itp. powinny być domeną aktywności świeckich, w zgodnej współpracy z Księżmi.

- istnieje pilna konieczność zaangażowania do pracy świeckich – parafia powinna działać w sposób dynamiczny, pomysłowy często innowacyjny, a oferta działań powinna być skierowana do jak najszerszej grupy wiernych

Parafia powinna działać w sposób dynamiczny, pomysłowy często innowacyjny, a oferta działań powinna być skierowana do jak najszerszej grupy wiernych – np. dla młodzieży zaj. sportowe, (kajaki, narty, turystyka górska, rowerowa, paintball, zaj. muzyczne, sporty halowe i wiele innych… )

- w Radzie Parafialnej konieczna jest obecność kobiet, należy zachęcać je do zgłaszania kandydatur i oddawania głosów na panie

9.ROZEZNANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

- spotkania dyskusyjne dla młodych/rekolekcje powołaniowe, pokazujące wybór dróg życiowych, szukanie swojego miejsca w życiu w zgodzie z Bożym systemem wartości, formowanie postaw, obiektywizmu i krytycyzmu


10.FORMOWANIE SIĘ  W SYNODALNOŚCI

- wierni oczekują zwrócenia uwagi, merytorycznych dyskusji na temat zgłaszanych przemyśleń i propozycji, słuchania ”jedni drugich”, jako jeden Lud Boży podążający razem, wspólną drogą, do zbawienia


ŚWIADECTWO

  1. Dziękujemy Dobremu Bogu za dar płci i płodności i radość rodzicielstwa. Dziękujemy Jezusowi, że pragnienie przyjmowania Go w Eucharystii motywowało nas do dobrego poznania i stosowania w naszym małżeństwie metod rozpoznawania płodności, pomimo trudności, które nieraz pokonywaliśmy wyłącznie dzięki Jego łasce. Dziękujemy Duchowi Św., że prowadził nas do coraz większej radości i wolności nie tylko we współżyciu, ale także w relacji do Boga i do bliskości wzajemnej. Dziękujemy Kościołowi za jasne i jednoznaczne nauczanie o godności osób i zasadach postępowania w dziedzinie ludzkiej prokreacji.


                                                            Monika i Grzegorz Holerkowie


Ps. Osobista wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliły mi  być pomocną i jednoznaczną dla moich pacjentek i to w najtrudniejszych sytuacjach, z którymi spotykałam się i nadal spotykam w mojej pracy lekarza ginekologa – położnika. Proszę tylko o poważne i dostatecznie szerokie nauczanie tych zagadnień wśród kleryków i kapłanów. Aby mogli być dla nas katolików pewnym drogowskazem i jednoznacznym oparciem w dziedzinie przekazywania życia i naturalnej regulacji poczęć.


                                              Wdzięczna Bogu i Kościołowi


                                                              Monika HolerekKoordynator Drogi Synodalnej w Parafii Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienicy – Grzegorz Holerek


                                                                                        Bielsko-Biała, 28 marca 2022 r

Wykonanie i utrzymanie
Grupa Szarka.
Copyright (c) 2010 by Parafia
św. Małgorzaty w Kamienicy,
stat4u